Firma FDH-Andrzej Przecherka oferuje doradztwo i pomoc w pełnym zakresie związanym z dofinansowaniami ZUS (w tym – korekty / modyfikacje wniosków złożonych do ZUS na poprawę BHP.

- otrzymałeś opinię eksperta ZUS, że Twój wniosek dostał kwalifikację „do modyfikacji” i nie wiesz jak się za to zabrać?

- ekspert ZUS wyraził opinię, że urządzenie opisane w Twoim projekcie nie mieści się w katalogu urządzeń przewidzianych do dofinansowania?

- otrzymałeś dofinansowanie jednak nie wiesz jak poprowadzić projekt, by go prawidłowo zakończyć i nie ryzykować konieczności zwrotu otrzymanych środków?

- oferta złożona przez Ciebie z projektem nie jest dostępna, a nie wiesz jak przeprowadzić jej zamianę?

Chętnie pomogę rozwiązać te problemy.

Mam sporą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektów ZUS i chętnie pomogę poprowadzić Twój projekt tak, by zakończył się sukcesem. Projektami zajmuję się już kilka lat. Przygotowałem kilkadziesiąt wniosków, z których blisko połowa jest już zakończonych i rozliczonych, pozostałe są w różnych etapach procedowania oraz faktycznej realizacji (wszystkie po pozytywnej ocenie formalnej, część w trakcie realizacji, inne czekają na podpisanie umowy po akceptacji przez ekspertów ZUS).

Wielokrotnie przeprowadzałem działania „ratunkowe” dla projektów, do których ekspert miał wątpliwości, lub przyjął stanowisko, że urządzenie nie mieści się w katalogu urządzeń przewidzianych do dofinansowania lub nie jest adekwatne do opisanych we wniosku warunków.

Szukasz wsparcia - napisz na mój adres mailowy : doradztwo@przecherka.pl – może Twój projekt da się uratować. Oferuję pomoc na każdym etapie procedury.